“Bir Akıllı Şehri, Liberal Akıllı Şehir Yapan Nedir?”