ZİYARET PROGRAMI: İnsan Hakları İhlalleri ile Mücadele | fnst.org

ZİYARET PROGRAMI: İnsan Hakları İhlalleri ile Mücadele

Strasburg ve Brüksel, 22-27 Nisan 2018
News24.05.2018
VISITING PROGRAM: Fighting Human Rights Violations

Mevcut siyasi koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'deki insan hakları aktivistleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AB Temel Haklar Şartı tarafından verilen insan hakları koruma mekanizmalarını tanımak ve anlamak zorundadır. Ayrıca, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi ve AB Üyeliğinde başvuru sahibi olarak Türkiye, Avrıpa Konseyi’nin insan hakları mekanizmalarını tam olarak uygulamak ve aynı şekilde AB düzenlemelerine de uymak zorundadır. Bu gerçekler ışığında 22-27 Nisan 2018 tarihinde, Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi'nin desteğiyle Avrupa Liberal Forumu (ELF) tarafından, Strazburg ve Brüksel'de “İnsan Hakları İhlalleriyle Mücadele” başlıklı bir ziyaret programı düzenlemiştir.

Sivil toplum, akademi ve medya gibi farklı kökenden ve sektörlerden uzmanlar, çeşitli kurumlardan insan hakları avukatları, aktivistleri ve yetkilileri ziyaret programı için bir araya gelerek, ALDE Grubu, Avrupa Konseyi, PACE Komitesi, Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Bürosu, Gazetecilik ve Gazetecilerin Korunması Platformu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Dış Eylem Servisi, İnsan Hakları İzleme Örgütü vb. kurumlardan meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunma fırsatına sahip oldular.

Ayrıca 25 Nisan'da, Avrupa Liberal Forumu (ELF) tarafından Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye ve Brüksel Büroları desteğiyle “Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri ile Mücadele” başlıklı açık bir etkinlik düzenlenmiş ve insan hakları ihlalleri vakaları moderator Jenny Vanderlinden, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Koordinatörü eşliğinde katılımcılarla tartışılmıştır.

Bu program ile katılımcılar, mevcut insan hakları mekanizmalarını kullanmada kendi yetkinliklerini geliştirme şansına sahip oldular, insan hakları aktivizmini ve insan hakları ihlallerine ilişkin özel vakaları uluslararası / Avrupalı ​​bir seyirci kitlesine de bildirme fırsatını yakaladılar.