Türkiye Eğitim Sisteminde Demokratik Değerler ve Demokratik Vatandaşlık | fnst.org

Türkiye Eğitim Sisteminde Demokratik Değerler ve Demokratik Vatandaşlık

- Türkiye Ders Kitapları ve Demokrasi Üzerine Yeni Bir ELF Rapor
News08.10.2019Dr. Canan Aratemur Çimen & Dr. Sezen Bayhan (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Türkçe ders kitaplarında demokratik vatandaşlık ve demokratik değerler nasıl tartışılmaktadır?
Türkiye ders kitaplarında demokratik vatandaşlık ve demokratik değerler nasıl tartışılmaktadır? Araştırmacılar Dr. Canan Aratemur Çimen ve Dr. Sezen Bayhan, Türk eğitim sisteminde demokrasi eğitimi hakkında oldukça ilginç bir makale yayınladılar.

Raporun tamamını indirmek için lütfen aşağı kaydırın.

21. yüzyılın başlarından itibaren demokratik vatandaşlık eğitiminin hem uluslararası hem de ulusal düzeyde büyük önem kazanmasında küreselleşme, göç, artan eşitsizlikler ve ırkçılık gibi (Osler ve Starkey, 2006) birlikte yaşama kültürüne tehdit oluşturabilecek problemlere çözüm üretme kaygısı etkili oldu. Türkiye için de benzer bir kaygı söz konusu; hali hazırda çok farklı etnik kökenin ve dini inancın var olduğu ülkede, özellikle son yıllarda artan göçmen ve mülteci sayısı ile birlikte demokrasiyi ve insan haklarını temel alarak her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı durma bilinciyle hareket edecek vatandaşları yetiştirmek daha da önem kazanmış durumda. Demokratik vatandaşlığın inşası için en önemli araçlardan biri ise eğitim. Eşitlikçi, çoğulcu ve özgürlükçü bir yaklaşımın hayata geçirilmesi; farklı görüş, düşünce, yaşam ve inanç biçimlerine sahip insanların bir arada barış içinde yaşaması ancak demokratik değerlerin öğrenilmesi, içselleştirilmesi ve demokrasi kültürünün gelişmesi ile mümkün. Bu bağlamda gerek eğitim kurumlarının demokrasi deneyimini yaşatma, gerekse de kullanılan öğretim materyallerinin insan haklarına duyarlı bir içerikle demokratik vatandaşlığı geliştirme amacına hizmet edecek nitelikte olması son derece önemli. Ders kitaplarındaki demokratik vatandaşlığın ve demokratik değerlerin ele alınış biçimine odaklanan bu rapor da, demokratik vatandaşlığın inşa sürecine hizmet eden öğretim materyallerindeki olumlu, olumsuz ve eksik yönlerin belirlenmesini hedeflerken, demokrasi kültürünün gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar için bir kaynak olmayı amaçlıyor.