Türk-Rus Diyaloğu | fnst.org

Türk-Rus Diyaloğu

TRUSD
News02.11.2018
TRUSD

Ekim 2018'de Friedrich-Naumann Vakfı (FNF) Türkiye ve Rusya Ofisleri, Uluslararası Liberal Gençlik Federasyonu (IFLRY) ile birlikte “Türk-Rus Diyaloğu” başlıklı bir gençlik kampı düzenledi. Bu proje, hem basın özgürlüğüne hem de ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların kurbanı olan Rusya ile Türkiye arasında bir diyalog kurma ihtiyacından doğdu. Amaç, her iki ülkeden sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri ve aktivistleri bir araya getirerek, Rusya, Türkiye ve çevre ülkelerdeki özgürlük ve hukukun üstünlüğü konularını ele almaktı. Yunanistan, Ermenistan, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Almanya gibi bölge ülkelerinden gelen katılımcılar bu diyalogun gelişmesine katkıda bulundu.

TRUSD

Etkinliğin kolaylaştırıcıs IFLRY'den Sven Gerst’ti. Genç Liberaller (JuLis) Başkanı Ria Schröder, Kadir Has Üniversitesi’nden Mithat Çelikpala, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden Barış Altıntaş ve Veysel Ok, Özgürlük Araştırmaları Derneği’nden Medeni Sungur ve 140journos’tan Engin Önder belirli oturumların konuşmacılarıydı.

TRUSD

Üç gün süren seminer boyunca çeşitli vesilelerle, katılımcılar kendi ülkelerindeki durumları hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Her seferinde karışık gruplara ayrıldılar ve kendi ülkelerindeki ekonomik, politik ve sosyo-kültürel sorunlara  ve liberalizmin algısına değindiler. Katılımcılar her bir tema için belirlenen sorunlara somut çözümler bulmak ve yerel projeler üretmek için gruplar halinde birlikte çalıştılar. Bu çalışmaların sonucu olarak en uygun beş proje seçildi ve daha sonra katılımcılar yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiler. Bu projeler: Liberal Okuryazarlık, Vatandaş Gazeteciliği Okulu, Türkiye ve Rusya'da Siyasi Sanat, Geçmişle Başa Çıkma ve Ütopya Köyü. Sonunda, Rus ve Türk katılımcılar uluslararası katılımcılar ile birlikte somut projeler üretmek, bu tür projeler için muhtemel ortakları belirlemek, finansman olanaklarını değerlendirmek  ve proje hedeflerini düşünmek için hep birlikte çalıştılar. Bu çalışma, liberalizmin temel değerleri olan özgürlük ve hukukun üstünlüğü konusunda Türk-Rus diyaloğuna katkı sağladı.

TRUSD