Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitim Yoluyla Toplumsal Entegrasyonu için Öğretmen

Events01.08.2017
zzz41

“Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitim Yoluyla Toplumsal Entegrasyonu için Öğretmen Destek Programı” öncelikle İstanbul'da ve de tüm Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerini, Suriyeli öğrencilerle birlikte yerel toplumdaki yaşıtlarını da desteklemek üzere eğitmeyi amaçlıyor. Proje, örgün eğitim sistemine adaptasyonu, akademik ve sosyo-kültürel zorluklar ya da ihtiyaçların üstesinden gelme kabiliyetlerini geliştirmeyi, böylece Türkiye çapında Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplumun barış içinde entegrasyonu ve bunun sürdürülebilirliğini desteklemek için kurumsal açıdan uygulanabilir bir yöntem sağlamayı hedeflemektedir. Friedrich Naumann Vakfı tarafından desteklenen proje, Yurttaşlık Derneği tarafından düzenlenmiştir.

Katılımcılar, İstanbul'un farklı bölgelerinden seminerlere katılan ve okullarında çok sayıda Suriyeli öğrenci olan 23 öğretmen olarak belirlendiler. Proje kapsamında Göç ve Yerinden Etme, Mülteci Olmak, Türkiye'de Mülteci Statüsü ve Suriye Çocuklarının Eğitime Erişimi, Acil Durum ve Zor Koşullarda Eğitim, Eğitim Sisteminde Ayrımcılık: Kapsayan Çevre Yaratmak, Dillere Yaklaşmak: Farklı Dil Geçmişlerine Sahip Çocuklar İçin Öğrenme Ortamları Oluşturmak, Suriye'deki Mülteci Eğitimine Yönelik Çalışan Dernekler ve Eğitim Sistemi ile Tanışın gibi farklı başlıklar altında 14 seminer çalışması gerçekleştirildi. Her bir seminer, farklı uzman eğitmenler tarafından belirlenen özel ihtiyaçlara göre verildi ve e-öğrenme içeriği için eğitim modüllerinin içeriğini öğrenmek ve geliştirmek amacıyla kursiyerler ve uzmanlar için iki günlük atölye çalışması da gerçekleştirildi. E-öğrenme programı, kursiyerlerin belirlediği modüller ile geliştirilmekte, geniş çapta öğretmenlerin eğitimlerininin sürdürülebilirliği için ve konuyla ilgilenen öğretmenler için etkili olacaktır.