Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek: Kapsayıcı Yerel Yönetişim | fnst.org

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek: Kapsayıcı Yerel Yönetişim

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
News13.11.2018
TESEV

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve Friedrich Naumann Vakfı Mart 2016’dan beri yürüttüğü Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek projesinin üçüncü senesinde sürdürülebilir şehir kavramının kapsayıcılık boyutunu ele alıyor.

Yerel yönetimlerin politikalarını oluştururken ve uygularken kadınların, genç göçmenlerin ve çocukların ne kadar dikkate alındığını gözlemlemek amacıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantıları üç şehirde yapıldı. Kapsayıcı Yerel Yönetişim için Çocuğa Duyarlı Politikalar 14 Mayıs 2018’de İstanbul’da, Kapsayıcı Yerel Yönetişim için Genç Göçmenlere Duyarlı Politikalar 18 Ekim 2018’de Şanlıurfa’da, Kapsayıcı Yerel Yönetişim için Kadına Duyarlı Politikalar 24 Ekim 2018’de İzmir’de gerçekleşti. Her üç toplantıya ilgili alanda çalışan sivil toplum kuruluşları, merkezi yönetim kurumları, kent konseyleri, belediyeler, yereldeki üniversitelerden akademisyenler, örgütsüz vatandaşlar ve göçmenler katıldı.

İlk toplantı, İstanbul’da Friedrich Naumann Vakfı’nın merkezinde yapıldı. 17 kurum temsilci ve çalışanları, çocuklara yönelik politikalarını oluştururken Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni ne ölçüde göz önünde bulundurdukları, çocukların sesini ne ölçüde yansıttıkları ve çocuğa yönelik hizmetleri planlarken veriden nasıl yararlandıkları sorularını tartıştı. Üç saatlik toplantı bitiminde katılımcılar diğer kurumların bakış açıları ve faaliyetleri konusunda kapsamlı bilgiye sahip oldu.

TESEV

İkinci toplantı, Şanlıurfa’da Nevali Otel’de yapıldı. Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kaya’nın ‘Türkiye’deki Suriyeliler: Mevcut Durum, İmkânlar ve Zorluklar’ sunumu ile başladı. Sunumun ardından katılımcıların politika ve hizmetlerini planlarken Sürdürülebilir Kent ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni ne kadar hesaba kattıkları konusundaki açıklamalarıyla verimli bir tartışma ortamı yaşandı. Akabinde verinin göçmenlere yönelik hizmet planlamasında ne derece kullanıldığı konusunda bilgi ve fikir alışverişi ile toplantıya devam edildi. Farklı sektördeki kurumların bir araya gelmesi ile konu üzerine bütüncül bir bakış açısı yaratma fırsatı doğdu.

Üçüncü toplantı, İzmir’de Çankaya Kordon Otel’de yapıldı. Etkinliğin yerel ortağı DEMIS’in başkanı Derya Altun ‘Belediyeler Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Neresinde?’ başlıklı sunum ile konu hakkında çerçeve sundu. Bu tartışmada da yine katılımcılar kadınlara yönelik politika ve hizmetlerin planlanmasında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni ne ölçüde değerlendirdikleri, kadınların sesinin ne şekilde yansıtıldığı ve kadına yönelik hizmetleri planlarken veriden nasıl yararlandıkları sorularını tartıştı.

TESEV

Her bir yuvarlak masa toplantısı sonrasında alanında uzman kişiler tarafından birer Politika Notu yazılması planlandı. İlk oturumun politika notunu Dr. Bürge Elvan Erginli “Yerel Yönetimlerde Çocuğa Duyarlı Strateji Geliştirme” başlığı ile yazdı. Diğer iki politika notu da pek yakında TESEV web sitesinde yayınlanacaktır.