Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
News13.12.2017
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ile Friedrich Naumann Vakfı’nın 2016’da başlattığı  “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı kapsamında 2017 yılında yürüttüğü “Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı” projesi tamamlandı.

Proje kadınların yaşadıkları kente ekonomik, sosyal ve siyasal katılımının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin aşılarak kentin daha katılımcı ve sürdürülebilir olması için politika önerileri sunmayı hedefledi. Kadınların kente katılımının önündeki engelleri belirlemek için bu proje yenilikçi bir yöntem kullandı. Uzman Ege Erim’in yönetiminde gerçekleşen derin demokrasi atölyeleri farklı sosyo-ekonomik çevrelerden gelen kadınları bir araya getirerek kadının kente katılımının önündeki engelleri tartışabilecekleri bir alan yarattı.

Ege Erim’in uzmanlığında Antakya, İstanbul, Kars ve Mersin’de gerçekleştirilen atölyelerde katılımcılar kadınların kente katılımlarının önünde engel olan işgücüne erişim, ulaşım, altyapı, ev içi işbölümü ve yerel siyaset gibi alanlardaki sorunlarını dile getirdi. Dört şehirde gerçekleştirilen atölyelerde kente katılım için hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Bunun yanı sıra, panel, konferans gibi eğitim amacı ile yapılan çalışmalara kıyasla derin demokrasi metodu gibi katılımcılara aktif katılım şansı veren yöntemlerin kadınların kendini ifade etmesi için çok verimli olduğu gözlemlendi.

TESEV, FNS Türkiye ile beraber yürüttüğü saha çalışmalarının notlarını sosyal medya hesaplarında paylaşacaktır. Bu notların yanı sıra, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal katılımına yönelik, uzmanlara hazırlattığı üç politika notunu web sitesinden yayınlayacaktır.