Sürdürülebilir bir Kent için Veri-Ekosisteminin İyileştirilmesi | fnst.org

Sürdürülebilir bir Kent için Veri-Ekosisteminin İyileştirilmesi

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek: Web Seminer
News27.07.2020TESEV
sustainable cities

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) 2016 yılından bu yana Friedrich Naumann Vakfı (FNF) desteği ile Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek adlı programı yürütmektedir.

Program, bilhassa son iki yılda, sürdürülebilir kentler kurmanın temel gerekliliklerinden olan veriye-dayalı karar alma meselesine yakından odaklanmıştır. TESEV’in, yine FNF desteği ile, 2019’da yayımladığı Kentsel Politikanın Desteklenmesi İçin Yeni Araçlar: Açık Veri Platformları ve Dijital Kent Panelleri adlı raporda veriye-dayalı karar almaya imkân sunan, bunun yanında özel sektör ile kamu ve sivil toplum sektörlerinden kurumları veri paylaşımı için bir araya getiren kent panelleri arasından bir takım örnek uygulamalar incelenmiştir. 2019 raporunun vurgusu veriye-dayalı karar almanın önemi üzerinedir. 2020 TESEV-FNS ortaklığı ise veriye-dayalı karar alınmasına imkân verecek uygulamaları ortaya koymak üzere birlikte çalışması gereken paydaşlar arasında uyumlu bir veri alışverişi ortamının, yani iyi bir “veri-ekosisteminin”, tesis edilmesi konusuna odaklanmaktadır. Zira “veri-ekosistemi” addedilen kavramın dünyanın çeşitli yerlerindeki uygulama ve yayınlarda giderek önem kazandığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla şu sorunun sorulması gerekmektedir: iyi ve etkili bir veri-ekosistemini nasıl inşa ederiz?

İşte bu soruya cevap aramak üzere TESEV, 14 Temmuz 2020 tarihinde ilgili kurum ve sektörlerden temsilcileri bir araya getiren bir Web Seminer düzenlemiştir. TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan’ın moderatörlüğünde, iyi bir veri ekosistemi için birlikte çalışması gereken sektörleri temsil eden panelistler –Prof. Dr. Emre Erdoğan (Istanbul Bilgi Üniv.); Güler Sağıt (İzmir Büyükşehir Belediyesi); Neslihan Öztürk (Bernard van Leer Vakfı); Murat Tülek (Kent Araştırmacısı)– Türkiye’de yerel yönetimler için veri-ekosisteminin geliştirilmesi üzerine üretken ve yapıcı bir tartışma sürdürmüştür. Seminer süresince 177 kayıtlı izleyiciye sorularını konuşmacılara yöneltme fırsat tanınmıştır. Toplanan izleyici soruları seminerin son kısmında konuşmacılara yöneltilmiştir.

Web seminerin video kaydı henüz montaj ve düzenleme işlemine hazırlanmaktadır. Düzenlenmesi tamamlanan kayıt web’de yayınlanacak ve sosyal medya üzerinden daha da geniş bir kitleye ulaştırılmak üzere yaygınlaştırılacaktır. Özetlemek gerekirse, bu web seminerde yürütülen tartışma, bizleri veriyi “veri-ekosistemi” kavramı üzerinden yeniden düşünmeye, veri sahibi kurumlarda bulunanları ise ellerindeki veriye iyi bir “veri-ekosistemi” oluşturmaya elverişli biçimde yaklaşmaya davet etmektedir –kabul etmek gerekir ki iyi bir veri-ekosistemi, sürdürülebilir kentler tasarlamanın bir ön koşuludur.