Siber Politikalar

EDAM
News07.12.2017
EDAM

EDAM’ın siber politikalar üzerine gerçekleştirmekte olduğu çalışmalarının sonuçlarının paylaşıldığı ve katılımcılarla fikir alışverişinin yapıldığı toplantı 23 Kasım Perşembe akşamı Columbia Global Centers İstanbul’da Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Temsilciliği desteğiyle düzenlenmiştir. Toplantıda Yönetim kurulu başkanı Sinan Ülgen, EDAM’ın çalışma alanlarından siber güvenlik ve siber haklar hakkında bilgilendirme yapmış, 2018’de dijital demokrasi üzerine yoğunlaşılacağını belirtmiştir. Dijital demokrasi genel başlığı altında demokrasi ve hukuk, internet özgürlükleri, yalan haberler (fake news), siber dünyanın devlet-vatandaş ilişkisini nasıl etkilediği gibi konuların araştırılması hedeflenmektedir. Özellikle siber politikalarda kamunun sorumluluğunun neler olması gerektiği, politikaların nasıl geliştirilmesi gerektiği hususlarına değinileceğini belirtmiştir. Toplantıda ayrıca Dr. Akın Ünver ve Dr. Can Kasapoğlu EDAM siber politikalar programında yürütmekte oldukları çalışmalar hakkında bilgi vermişlerdir.

Dr. Akın Ünver dijital dünyadaki gelişmelerin “dijital rönesans” olarak adlandırıldığını belirtirken, insanların siber ağlarla birbirlerine daha bağlı hale gelirken aynı zamanda bir “ecochamber” yarattıklarını yani kendi fikirlerine yakın insanlarla iletişim kurmayı tercih ettiklerinden bahsetti. Öte yandan devletlerin siber alanda mevcudiyetlerini pekiştirmek için nasıl bot hesaplar ve trollerle etkileşime girdiğinden ve “mahremiyet” savaşının devletler ve bireyler tarafından eş zamanlı olarak kaybedildiğinden de bahsetti.

Dr. Can Kasapoğlu ise EDAM’da yürütmüş olduğu siber güvenlik çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, siber alanın güvenlik çalışmalarında beşinci bir boyut olarak karşımıza çıktığını belirtti. Estonya, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerde yaşanan büyük çaplı siber saldırı örneklerinden bahsederek, siber alanın bu deneyimlerle savaşları nasıl değiştirdiğine vurgu yaptı. Siber savaşın fiziksel alana da sirayet ettiği görülmekte, bu anlamda milli gücün ölçülmesi zorlaştığı için siber güvenlik çalışmalarının daha ziyade istihbarat incelemelerine odaklanmakta olduğuna dikkat çekti. Harp alanının değişmesinden kastın, tank ve topla savaşlar bitmedi fakat tankların dijitalleştiğinin altını çizdi.

Toplantının son kısmında ise katılımcılardan EDAM’ın siber politikalar çalışmaları konusunda önerileri ve soruları alındı. Türkiye’de siber alanla ilgili kamu politikalarının nasıl geliştirilmesi gerektiğine dair çalışmalar yapılabileceği önerildi. Ayrıca siber politikalar konusunda kamu ve özel sektör iş birliği Türkiye’de nasıl oluşturulabilir ve EDAM’ın çalışmaları kamuyu bu konuda bilinçlendirmeye nasıl katkıda bulunabilir? gibi sorularla önerilerde bulunuldu.