Kültürel Çeşitlilik Araştırmaları Yaz Okulu | fnst.org

Kültürel Çeşitlilik Araştırmaları Yaz Okulu

İstanbul Bilgi Üniversitesi
News13.09.2018
Cultural Plurality: Theory and Practice of Studies on Cultural Diversity

Kültürel Çoğulluğun Sivil Toplum Aktörleri ve Araştırmacıları (STA) için Eğitim ve Ağ Oluşturma Amaçlı Kültürel Çeşitlilik Araştırmaları Yaz Okulu, Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığında 8-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kartepe Park Otel’de gerçekleşmiştir.

Yaz okuluna farklı kültürler üzerine çalışmalar yürütmekte olan toplam 15 kişi katılmıştır. 5 gün süren eğitim boyunca, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Bilmez, Mimar Sinan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Aslan, Dr. Esengül Ayyıldız ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Elif Yıldız, Gül Hür, Ferda Önen ve Zeynep Gökçe, kültürel çeşitlilik araştırmalarında teori, metodoloji, arşiv ve dokümantasyon ile teknik ekipman kullanımı üzerine toplam 36 saat ders vermişlerdir. Yaz okulu boyunca akademik derslerin yanı sıra grup dinamiklerini güçlendirici ve kültürel çeşitlilik temasını pekiştirici grup oyunlarını yönetmek üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nden Halil Öz de misafir eğitmen olarak katılmıştır.

Cultural Plurality: Theory and Practice of Studies on Cultural Diversity

5 gün süren yaz okulu boyunca,  Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ve farklı kültürler üzerine çalışmalar yürüten katılımcılar birbirlerini yakından tanıma ve olası işbirlikleri için ortaklıklar kurma imkanı bulmuşlardır. Eğitim programının yanı sıra katılımcılar gün sonunda kendi araştırma konuları ile ilgili sunumlar yapmış, Türkiye’de kültürel çeşitliliğin farklı boyutları ile ilgili tartışmalar yürütmüşlerdir. Eğitimin sonunda, derslere devam sağlayan ve ileride tamamlamak istedikleri araştırma önerilerini sunan katılımcılar katılım belgesi alma hakkı kazanmış ve hak kazanan öğrencilere sertifikaları yaz okulunun son günü takdim edilmiştir.