Kitle Gözetleme Teknolojileri ve Liberal Demokrasinin Geleceği | fnst.org

Kitle Gözetleme Teknolojileri ve Liberal Demokrasinin Geleceği

Özgürlük Araştırmaları Derneği
News11.10.2018
Freedom Research Association

28-29 Eylül 2018'de, Özgürlük Araştırmaları Derneği (FRA) toplu gözetleme ve liberal demokrasinin geleceği üzerine iki günlük bir konferans düzenledi. Etkinlik, Friedrich-Naumann Vakfı (FNF) Türkiye Ofisi, Avrupa Liberal Forumu (ELF), Uluslararası Demokratik Enstitüsü ve Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü tarafından desteklendi.

Etkinlik, kitlesel gözetleme temasıyla temsil edilen distopyayı, Georges Orwell ve 1949'da yayımlanan 1984 isimli romanı üzerinden anlatan FRA Direktörü Medeni Sungur tarafından açıldı.

Daha sonra FNF Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Hans-Georg Fleck, ELF'e teşekkür ederek ve ELF'in çalışmalarının merkezi yönünü kısaca hatırlatarak katılımcıları karşıladı. Ralf Dahrendorf yuvarlakmasa toplantısı öncesinde Dr. Fleck, 1970 ve 1980'lerde önde gelen bir liberal figür olarak Prof. Dahrendorf'un rolünü vurguladı.

“Ralf Dahrendorf Yuvarlak Masa Toplantısı: Yeniden Gündeme Gelen Eski Bir Tartışma: 21. Yüzyılda Özgürlük ve Güvenlik İkilemi” başlıklı ilk panel tartışması, Deutsche Welle'den Nevşin Mengü tarafından yönetildi. Panelistler arasında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Dr. Salih Bıçakçı, Londra Royal Halloway Üniversitesi Bilgi Güvenliği Grubundan Andreas Haggman ve Brüksel'de Avrupa Demokrasi Vakfı'nın Kıdemli Politika Danışmanı Dr. Demir Murat Seyrek vardı. Sayın Mengü, siyasi otoritelerin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu aracılığıyla televizyon ve gazeteler gibi geleneksel medyayı ve aynı zamanda YouTube ve Netflix gibi çevrimiçi medyayı da denetlemesini ele alarak tartışmayı başlattı.

Dr. Salih Bıçakçı, risk toplumunda yaşadığımızı ve internet üzerinden izlediği her şeyin izleri olan bir kişinin takip edilmesinin kolay olduğunu belirterek söz aldı. Sayın Bıçakçı’ya göre, her bir bilginin bireyleri etkilemek için kullanıldığı yeni bir teknolojik otoriterlik çağını yaşıyoruz. Bıçakçı, müdahaleci reklamların varlığından bahsederek akıllı telefonların yararlı araçlar olarak kullanılmasının altını çizdi, ayrıca yetkililere ve şirketlere değerli bilgi sağlamadaki rollerini vurguladı.

Farklı bir duruşu benimseyen Dr. Demir Murat Seyrek, radikal örgütlerin ileri teknolojiler kullandığını ve gizli servislerde ileri teknolojilerin kullanımıyla pek çok saldırının önlendiğini vurguladı. Ayrıca, yüksek teknolojinin kullanımının çok erişilebilir olduğunu ve böylece yüksek teknolojinin yasaklanmasının büyük bir karaborsaya yol açacağı konusunda uyardı.

Tartışmayı farklı bir bakış açısıyla ele alan Andreas Haggman, cevap aramaya çalışmak yerine doğru soruları aramayı ve özgürlüğün sadece bir mahremiyet meselesi olup olmadığını merak ettiğini söyledi. Sohbeti tamamen tersine çeviren Sayın Haggman "Tehdit kimdir ve kim özgürdür?" diye sordu.

Freedom Research Association

Etkinlik, katılımcıların birkaç alt konuyu tartıştığı grup tartışmaları ile devam etti.