Kentsel Politikanın Desteklenmesi İçin Yeni Araçlar | fnst.org

Kentsel Politikanın Desteklenmesi İçin Yeni Araçlar

Açık veri platformları ve dijital kent panelleri
News31.10.2019
Kentsel Politikanın Desteklenmesi İçin Yeni Araçlar

TESEV’in Friedrich Naumann Vakfı desteği ile yürüttüğü “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek: Veriye Dayalı Yerel Politika Geliştirme” projesi, yerel yönetimlerin ürettiği ve paylaştığı veri üzerine odaklanarak; yenilikçi ve güncel veri üretim ve paylaşım mekanizmalarını incelemeyi, bu mekanizmaların yenilikçi ve sürdürülebilir kentlere ulaşma yolunda sundukları katkıları değerlendirmeyi hedeflemiştir. Proje kapsamında ortaya çıkan bu rapor, görece yeni bir kavramsal çerçeve ve uygulama alanına sahip bu konuda, veriye ilişkin kavramların tanımları, dünyadan iyi uygulama örnekleri ve Türkiye için önerileri bir araya getirmektedir.

Download

Raporu PDF olarak indir
pdf 7.3 MB