Haber Tartışma Atölyesi | fnst.org

Haber Tartışma Atölyesi

Hrant Dink Vakfı
News03.04.2018
Hrant Dink Vakfı

31 Mart 2018’de, Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi projesi kapsamında düzenlenen Haber Tartışma Atölyesi’nde toplumun farklı kesimlerinden kişilerin katılımıyla örnek haberler ve köşe yazıları üzerinden medyada kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik ayrımcılık, nefret söylemi, ve hak temelli habercilik gibi konular tartışıldı. Atölye, İdil Engindeniz’in kolaylaştırıcılığında Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun binasında gerçekleşti. Atölye katılımcıları açık çağrıya başvuru yapanlar arasından seçildi. Proje ekibi ve kolaylaştırıcılar dışında atölyeye, Gazetecilik, Televizyon Haberciliği, Çeviribilim, Kadın Çalışmaları, Hukuk, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerden ve medya akademisyeni, haber editörü, türkçe öğretmeni, avukat ve mimar gibi çeşitli meslek kollarından on bir kişi katıldı. Atölyede, bir haberin; başlığı, spot cümlesi, görseli ve içeriğiyle oluşturduğu çerçeve ile ayrımcılığı nasıl beslediği tartışıldı. Tartışmanın ana konularından biri, kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik şiddet olaylarını aktaran haberlerde seçilen başlık ve görsellerin, saldırıya maruz kalanı suçlayıcı ya da şiddeti meşrulaştırıcı yanı oldu. LGBTİ’lerle ilgili olaylar aktarılırken kullanılan ayrımcılığı ve nefreti körükleyen habercilik dilinin ortak özellikleri kadar bu olayların görünmez kılınmasından da bahsedildi. Bu konular medya izleme sürecinde seçilen örnek haber metinleri ve köşe yazıları aracılığıyla tartışmaya açıldı.