HABER TARTIŞMA ATÖLYELERİ - I | fnst.org

HABER TARTIŞMA ATÖLYELERİ - I

News17.10.2019
15 Ekim 2019’da Haber Tartışma Atölyesi’nde  toplumun farklı kesimlerinden kişilerin katılımıyla örnek haberler ve köşe yazıları üzerinden medyada azınlıklara ve hak temelli habercilik gibi konular tartışıldı

15 Ekim 2019’da, Friedrich Naumann Vakfı’nın katkılarıyla Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi projesi kapsamında düzenlenen Haber Tartışma Atölyesi’nde toplumun farklı kesimlerinden kişilerin katılımıyla örnek haberler ve köşe yazıları üzerinden medyada azınlıklara, gayri-müslimlere, göçmenlere, çocuklara, kadınlara ve LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılık, nefret söylemi, ve hak temelli habercilik gibi konular tartışıldı. Atölye, İdil Engindeniz’in kolaylaştırıcılığında Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun binasında gerçekleşti. Atölye katılımcıları açık çağrıya başvuru yapanlar arasından seçildi. Proje ekibi ve kolaylaştırıcılar dışında atölyeye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sinema ve Televizyon, Hukuk, Psikoloji, Mühendislik, Edebiyat, İktisat bölümlerinde okuyan öğrencilerden ve haber editörü ve akademisyenlik gibi çeşitli meslek kollarından sekiz kişi katıldı. Atölyede, bir haberin; başlığı, spot cümlesi, görseli ve içeriğiyle oluşturduğu çerçeve ile ayrımcılığı nasıl beslediği tartışıldı. Tartışmanın ana konularından biri, göçmenlere, kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik şiddet olaylarını aktaran haberlerde seçilen başlık ve görsellerin, saldırıya maruz kalanı suçlayıcı ya da şiddeti meşrulaştırıcı yanı oldu. Ayrıca, bir köşe yazısının ne zaman ifade özgürlüğünün sınırlarını aşıp nefret söylemi ürettiği; yazılı basında ve gündelik dilde hangi ifadelerin, farkında olmadan, belirli kimliklere yönelik önyargıları pekiştirebildiği ve alternatif bir söylemle haber üretmenin nasıl mümkün olabileceği gibi konuların üzerinde duruldu. Bu konular, medya izleme sürecinde seçilen örnek haber metinleri ve köşe yazıları aracılığıyla tartışmaya açıldı.