Göç ve Eğitim Sisteminde Entegrasyon (13-15 Ekim, Istanbul) | fnst.org

Göç ve Eğitim Sisteminde Entegrasyon (13-15 Ekim, Istanbul)

Events16.10.2017
zzzzzzzzzz

Eğitim, göçmen popülasyonların göç ettikleri toplumsal yapılara ve göç ettikleri toplulukların değer sistemlerine entegrasyon sürecini kolaylaştıran temel bir araçtır. Pek çok Avrupa ülkesi, özellikle genç göçmen nesil için, uzun yıllar boyunca entegrasyon ve kapsayıcılık stratejileri geliştirme durumunda kaldı. Şimdi de Türkiye kendi topraklarında Suriyeli nüfusun entegrasyonu sorunuyla karşı karşıya. Şimdiye kadar Türkiye ve vatandaşları tarafından daha önce bu ölçüde deneyimlenmeyen bu yeni gelişmeler karşısında, eğitim sistemi de dahil olmak üzere, toplum ve devlet kurumlarının hazırlanması gerektiği pek çok kişi tarafından dile getirilmekte. Bu gerçekler doğrultusunda, Avrupa Liberal Forumu, Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi desteğiyle 13 Ekim 2017 Cuma günü Taksim, İstanbul’da “Göç ve Eğitim Sisteminde Entegrasyon: Türkiye ve Seçilmiş AB Üyesi Devletlerin Perspektifinden Deneyim, Değişim ve İhtiyaç Değerlendirmesi” başlıklı bir konferans düzenledi. Çeşitli ülkelerden farklı alanlardan gelen konuşmacılar, entegrasyon politikaları, entegrasyona yönelik deneyimler, mültecilerin ihtiyaçlarıyla ilgili kamu politikaları/uygulamaları, [sivil] toplumun ilgisi/tepkisi ve benzeri gibi farklı konuları tartışma fırsatı buldu. Konferansta konuşlan konuları şu ana başlıklarda özetleyebiliriz:

  1. Göç ve Eğitim - Karşılaştırmalı Analiz
  2. Türkiye'de Suriyeli Mültecilerin Eğitim Sistemindeki Yeri
  3. Orta ve Batı Avrupa Eğitim Sisteminin Göçmenlerin ve Mültecilerin Özel İhtiyaçlarına Adaptasyonu ile İlgili Deneyimler
  4. Suriyeli Mülteciler için Türkiye’de Eğitim: Fırsatlar ve Zorluklar

Konferansın ardından Cumartesi ve Pazar günleri 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Polonezköy, İstanbul’da “Mülteci Çocukların Eğitim Hakkını ve Karşılıklı Uyumu Destekleyen Eğitim Politikaları & Uygulamaları” başlıklı atölye çalışması düzenlendi. Çalıştayın amacı, mülteci çocukların eğitim hakkının tüm boyutlarıyla yaşama geçmesi ve bir arada yaşam ile barış kültürünü destekleyen eğitim hizmetleri için Türkiye eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik öneriler hazırlanmasıydı. Örgün eğitim sisteminin erişim, nitelik ve kapsayıcılık bakımından iyileştirilmesi çalıştayın öncelikli konusu olmakla birlikte, diğer politika alanlarının eğitim alanına etkisi ve çocuklar ile gençlere sunulan resmi yaygın eğitim olanakları ve ilgili STÖ faaliyetleri de dikkate alındı. Çalıştayda yapılan tartışmalar ve geliştirilen öneriler derlenerek "Türk eğitim sistemini Suriyeli mültecileri entegre edecek şekilde nasıl geliştirebiliriz?” başlıklı bir politika belgesi hazırlanacaktır.

Daha fazla fotoğraf için tıklayın.