FNF Türkiye Hakkında | fnst.org

FNF Türkiye Hakkında

İstanbul

Friedrich Naumann Vakfı, uluslararası düzeyde sivil eğitimi için çalışan, Almanya merkezli bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Bireysel özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve piyasa ekonomisinin temelini oluşturduğu liberal değerleri tanıtmak için çalışır. Aynı zamanda, bu liberalizm anlayışı, hoşgörü, insan haklarına saygı, her vatandaşın dini inançlarına saygı duyan seküler devlet kavramlarını da kapsar.

1991 yılında Ankara'da faaliyete geçen FNF, 2002 yılından beri İstanbul'da sivil toplum, akademi, ekonomi ve politika çevrelerinden partnerleri ile çalışmalarını yürütmektedir.

Türkiye, coğrafi konumu, ekonomisi, kültürü ve tarihi ile birlikte, Almanya, Avrupa ve kıtalararası işbirliği için önemli bir konumdadır. Sadece Kafkaslar ve Avrupa'yla değil, Ortadoğu ve bütün Akdeniz'le ortak geleneksel bağları bulunan Türkiye, birçok Türk kökenli vatandaşa ev sahipliği yapması sebebiyle de Almanya ile özel bir bağa sahiptir.

Liberal, demokratik ve müreffeh bir Türkiye için, bütün liberallere ve liberal düşünceli vatandaşlara, toplumda liberal değerleri yaygınlaştırmak için desteğimizi sunmaya hazırız.

Amaçlarımız

Türkiye'de faaliyetlerimiz liberalizmin temel değerlerini yaygınlaştırmaya yöneliktir:

 • Özgürlük ve Demokrasi: Kuvvetler ayrılığı liberal demokrasinin önkoşuludur. İktidarın küçük bir zümrenin elinde toplanıp yanlış kullanılmasını engelleyecek bir mekanizma sunar.
 • İnsan hakları ve Hukukun üstünlüğü: İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü her vatandaş için önemlidir, çünkü ırk, etnisite, dini inanç, cinsiyet ve sosyal statü gözetmeksizin herkese güvenli ve eşit fırsatlara sahip bir hayat sağlar.
 • Piyasa ekonomisi ve rekabet: sınırlı devlet müdahalesi ile özgür ve açık piyasa değerleri üzerine kurulu bir ekonomi, her vatandaş için refah ve zenginliğin garantisidir. Tekeller ve adil ticaret için rekabet vazgeçilmez bir unsurdur.
 • Laiklik: bizim laiklik anlayışımızda, seküler devlet inanan inanmayan bütün vatandaşların inanç özgürlüğünün korunması için gereklidir. Bir dinin diğeri üzerine baskınlığı önlemek yada her tür hak ihlaline mani olmak için seküler devlet vazgeçilmezdir.

Liberal değerlerin yaygınlaştırılmasının yanısıra, FNF Almanya ve Türkiye arasında ve Türkiye ve komşu ülkeleri arasında bilgi alışverişine de yardımcı olur.

Hedef Kitlemiz

Aktivitelerimiz ile 

 • Siyaset
 • Ekonomi
 • Medya
 • Kamu hizmeti
 • Akademi
 • Sivil toplum 

alanlarında çalışan liderlere, karar alıcılara ve aktivistlere ulaşmayı hedefliyoruz.

Ana Çalışma Araçlarımız

 • Çalıştaylar
 • Konferanslar
 • Seminerler
 • Yayınlar

Vatandaş merkezli siyasi yapılanmayı destekleyen yöndeki aktivitelerimizde, her bireyin  yaşadığı toplumun iyiliğine yapacağı katkıya inandığımız için katılımcı merkezli yöntemler benimsiyoruz.

Daha fazlası için: turkey@fnst.org