FNF İnsan Hakları Akademisi | fnst.org

FNF İnsan Hakları Akademisi

HRA
HRA

14 Ekim –  28 Kasım 2020

Friedrich Naumann Vakfı, dünya genelinde altmıştan fazla ülkede toplumun her kesiminin refahı için gerekli olan özgürlük ilkesini teşvik etmeyi amaçlamakta ve insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin desteklenmesi için çeşitli diyalog programları düzenlenmektedir. 2020 yılında, uzun yıllardır vermekte olduğumuz insan hakları derslerini yenilenmiş bir formatta, bir akademi başlığı altında birleştirip gerek dünya gerek Türkiye için ciddi bir  önem arz eden insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini arttırmayı ve pratikte bir deneyim kazandırmayı amaçlayan yeni bir format benimsedik.

Yüz yüze ve çevrimiçi derslerin bir karışımı olan ilk program, 29 Şubat - 2 Mayıs tarihleri ​​arasında seçkin hocalar ve 18 parlak mezun ile gerçekleşti. Ardından, ilk programdan hemen sonra, ikinci program 27 Mayıs ile 27 Haziran arasında 23 mezunla birlikte gerçekleşti ve bu program tamamen çevrimiçiydi: Pandeminin olumlu yönlerinden biri, eğitici programlarımızın stratejik olarak yükseltilmesiydi ve bir başarı öykümüz de "İnsan Hakları Akademisi"idi. Her program, haftanın konusuyla ilgili yüksek nitelikli eğitmenlerin derinlemesine dersleri, ardından katılımcılar için ödevler, aktif tartışmalar ve uygulamalı alıştırmalar için ayrılmış 3 saatlik 10 dersten oluşuyordu. Bu eşsiz öğrenme fırsatı, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve insan hakları aktivistlerinin insan hakları alanında uzman bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

İki başarılı programın ardından mezunlardan hukuk geçmişi olanlar ve hukuk dışı bir geçmişe sahip kişiler için iki ayrı vaka çalışması içeren ortak bir atölyeye ev sahipliği yaptık. Dahası, akademinin bir parçası olarak Avrupa'ya ulaştık: Leiden Üniversitesi'nden Prof Rick Lawson eşliğinde “Korona Pandemisi ve İnsan Hakları” arasındaki bağlantıyı değerlendirdik. Şimdi ise üçüncü akademinin zamanı!

Eğitmen Kadrosunda Kimler Var?

  • Olgun Akbulut, Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Friedrich Naumann Vakfı İnsan Hakları Akademisi Koordinatörü
  • Duygu Yıldırım, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Mülteci Programı Koordinatör
  • Lami Bertan Tokuzlu, Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Oktay Uygun, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Önder Bakırcıoğlu, Doç. Dr., Leicester Law School, İngiltere
  • Serkan Köybaşı, Dr., Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Sevgi Uçan Çubukçu, Doç. Dr., Akademisyen, Siyaset Bilimi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
  • Sia Spiliopoulou Åkermark, Prof. Dr., Ålands Islands Peace Institute, Finlandiya
  • Suzan Yaltı, Emekli Hakim, Avukat, Yaltı Hukuk Bürosu
  • Veysel Ok, AİHM Avukatı, İstanbul Barosu; Medya ve Hukuk Derneği Eş-Direktörü

Hangi Konular İşlenecek?

İnsan Hakları Kavramının Gelişimi; İnsan Haklarının Uluslararasılaşması; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sisteminin Oluşumu ve İşleyişi; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Denetim Sistemi; İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye; Sahadan İnsan Hakları Söyleşileri: İnsan Hakları Avukatı Olmak, Sığınmacılar ve Mülteciler, Türkiye’de Ceza Yargıcı Olmak; İnsan Hakları Perspektifinden Toplumsal Cinsiyet; Çevre Hakkına Ekolojik Bakış; Panel: Kovid-19 ve Azınlık Hakları; İnsan Hakları Çalıştayı

Dersler Nasıl İşlenecek?

Program, 14 Ekim –  28 Kasım tarihleri arasında her hafta Cumartesi günleri 10:30-13:30, Çarşamba günleri 18:00-21:00 arası video konferansı şeklinde gerçekleşecektir. Programın %80'ine kamera ve ses bağlantısı katılan ve eğitmenler tarafından başarılı bulunan katılımcılara program sonunda sertifika verilecektir. Program kapsamında katılımcılara ilgili konuları kapsayan bir okuma paketi sağlanacaktır. Bu doğrultuda her ders iki aşamalı olarak gerçekleşecektir; ilk aşamada  eğitmen tarafından mevcut haftanın konusu ile ilgili teknik bilgi sağlanacak ve bir sonraki aşamada ise katılımcılara aktif bir şekilde dahil olabilecekleri bir tartışma ortamı ve uygulamalı örnek çalışmalar sağlanacaktır. Ayrıca programda,  insan hakları alanında eğitim vermekte olan akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve insan hakları aktivistlerinin deneyimlerine de yer verilecektir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Program Hukuk, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve İktisat alanlarında en az  lisans dördüncü sınıf ya da yüksek lisans öğrencilerinin ve bu alanlardan mezun olan  genç profesyonellerin başvurusuna açıktır.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru için lütfen linke tıklayın. Son başvuru tarihi 7 Ekim 2020.

Sertifika Alacak Mıyım?

Programın %80'ine kamera ve ses bağlantısı ile katılan ve eğitmenler tarafından başarılı bulunan katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecektir.

Program Ücreti Ödeyecek Miyim?

Programa katılım ücretsizdir.

Program Dili Nedir?

Program Türkçe gerçekleştirilecektir.

Sorularınızı turkey@freiheit.org adresine iletebilirsiniz.