Değişen Ders Kitaplarında Sekülerizm ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliyi | fnst.org

Değişen Ders Kitaplarında Sekülerizm ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliyi

News19.10.2019Dr. Canan Aratemur Çimen & Dr. Sezen Bayhan
Ders Kitaplarında Sekülerizm ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması Sonuç Raporu

Sekülerizm ve cinsiyet eşitliği temel toplumsal değerlerdir. Bu nedenle, okul müfredatında ve dolayısıyla okul kitaplarında bulunmalıdır. Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi’nin desteğiyle Karşılaştırmalı Eğitim Derneği tarafından yayınlanan Canan Aratemur Çimen ve Sezen Bayan tarafından sunulan raporda sekülerizm ve cinsiyet eşitliğinin ders kitaplarında nasıl ele alındığı araştırılmıştır.

Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yenilenen müfredat doğrultusunda hazırlanan ders kitapları ile bir önceki eğitim öğretim yılında kullanılan ders kitapları arasında liberal bir değer olarak sekülerizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farklılıklar olup olmadığını, varsa bu farklılıkların neler olduğunu anlamayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda, 2016 ve 2017 yıllarında basılan kitaplardan analiz edilmek üzere ilkokul için 4 kitap, ortaokul için 6 kitap ve lise için 6 kitap olmak üzere toplam 16 ders kitabı seçildi: 1. Sınıf Türkçe, 1. Sınıf Hayat Bilgisi, 5. Sınıf Türkçe, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, 9. Sınıf Tarih, 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi.

Ders kitapları karşılaştırmalı analizinde toplum ve iktidar teorilerinden, sosyal bilinç teorilerinden, mikro-sosyolojik perspektiflerden ve post-yapısalcı teorilerden alınan araçları ve kavramları içeren çok disiplinli bir yaklaşım olan Eleştirel Söylem Analizi yönteminin kavramsal araçları kullanıldı.