Asulis Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Çalıştayları | fnst.org

Asulis Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Çalıştayları

Asulis Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı
News13.11.2018
HDF

Asulis Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı Türkiye'de çoğulculuğu, bir arada yaşama düşüncesini ve bu alanda yeni çalışmalar yürütecek araştırmacı adaylarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Çalıştay, tezlerin tartışmaya açılmasını sağlamak, bu konuda çalışan araştırmacıların diyaloğunu pekiştirmek ve akademisyenler ve araştırmacılar arasında bağlantı oluşturmayı amaçlıyor.

'Asulis Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Çalıştayları' serisinin ilkinde, farklı disiplinlerden queer kuram ve metodolojiye odaklanan üç araştırma tartışıldı. Çalıştay, Ekim ayında, Hrant Dink Vakfı, Anarad Hığutyun Binası'nda yapıldı ve Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı tarafından desteklendi.